Välkommen till Förmånsportalen
Här hittar du aktuell information gällande dina personalförmåner från Länsförsäkringar.
Du kan se alla aktuella rabatter från Personalkortet.
Du har information om din pension, ditt försäkringsskydd och försäkringar.
Du kan skräddarsy din egen förmånsportfölj genom att välja valfria förmåner som passar just dina behov och önskemål.
Du kan på ett enkelt och överskådligt sätt beräkna de skattekonsekvenser som valet av olika förmåner medför.
Kontakt
Benify AB sköter Förmånsportalen åt Länsförsäkringar. Vi kan svara på frågor om användande, skatter, förmåner med mera:
E-post:
Telefon: 08-210 200
Logga in
Du använder ditt personnummer (ååmmddxxxx) och lösenord för att logga in.
Saknar du lösenord eller behöver ett nytt – klicka här.
Personnummer:
Lösenord:
Du måste tillåta javascript för att denna tjänst skall fungera.

Säkerhet – behandling av personuppgifter

Alla uppgifter som hanteras i verktyget är skyddade genom kryptering motsvarande internetbankernas säkerhetsnivå (128 bitars kryptering). Det innebär att ingen obehörig kan se din personliga information när du använder tjänsten. Länsförsäkringar ansvarar för behandlingen av personuppgifter i verktyget. Uppgifterna används för att visa dig relevant information och för administrationen av de tjänster som erbjuds. Du har enligt lag rätt att få information om de personuppgifter som registrerats om dig samt att få felaktiga eller missvisande personuppgifter rättade. Kontakta i sådana fall din HR-avdelning för rättning. Benify AB administrerar registreringen och tjänsterna på uppdrag av Länsförsäkringar. Personuppgifterna skyddas mot obehörig åtkomst, ändring och förstöring. Ingen obehörig person kan se den information som gäller dig.