Välkommen
Detta är Förmånsportalen för dig som jobbar på IKEA i Sverige. På Förmånsportalen hittar du aktuell information gällande dina förmåner.
Kontakt
Har du frågor om dina fömåner, hur du använder portalen, skatteffekter med mera, kontakta:
E-post:
Telefon: +46 (0)476 5 87500
Welcome
This is the Benefits Portal for IKEA co-workers in Sweden. On the Benefits Portal you will find current information regarding your benefits.
Contact
If you have questions about your benefits, how to use the portal, tax effects and more, contact:
E-mail:
Telephone: +46 (0)476 5 87500
Du använder ditt 8-siffriga anställningsnummer och lösenord för att logga in. Du hittar ditt anställnings- nummer på din lönespecifikation. Ditt anställnings- nummer ska börja på 23 (t.ex. 23012345 = 8 siffror). Dina inloggningsuppgifter får du hemskickade med posten.
Du måste tillåta javascript för att denna tjänst ska fungera.