SVENSKAENGLISH
I portalen hittar du information om dina förmåner från Ericsson.
Om du är nyanställd kommer dina inloggningsuppgifter att skickas automatiskt hem till dig. Det kan dock dröja upp till tre veckor efter första anställningsdagen. Om du beställer ett nytt kort skickas det med post till den registrerade hemadressen. Nyutskick och beställningar skickas två gånger per månad.
LOGIN
Personnummer (YYMMDD-XXXX):
Lösenord:
Du måste tillåta javascript för att denna tjänst skall fungera.