Välkommen till Mitt Val

Som medarbetare på AstraZeneca har du alltid tillgång till ett attraktivt utbud av personalförmåner. Här finner du information om hur du använder Mitt Val som hanterar alla dina personalförmåner.

Du kommer åt portalen genom att använda de inloggningsuppgifter du fått via brev eller e-post.

Genom portalen får du möjligheten att skapa din egen palett av förmåner. Detta innebär att du, förutom de generella förmåner som alla anställda på AstraZeneca har tillgång till, även kan välja ett antal valfria förmåner som passar just dina behov och önskemål. Du kan även på ett enkelt och överskådligt sätt kunna beräkna de skattekonsekvenser som valet av olika förmåner medför, d.v.s. hur valet av förmåner påverkar din brutto- och nettolön.

Säkerhet

Alla uppgifter som hanteras i verktyget är skyddade genom kryptering motsvarande internetbankernas säkerhetsnivå (128 bitars kryptering). Det innebär att ingen obehörig kan se din personliga information när du använder tjänsten.

AstraZeneca ansvarar för behandlingen av personuppgifter i portalen. Uppgifterna används för att visa dig relevant information och för administrationen av de tjänster som erbjuds.

Du har enligt lag rätt att få information om de personuppgifter som registrerats om dig samt att få felaktiga eller missvisande personuppgifter rättade. Kontakta i sådana fall din HR-kontakt för rättning. Benify AB administrerar registreringen och tjänsterna på uppdrag av AstraZeneca. Personuppgifterna skyddas mot obehörig åtkomst, ändring och förstöring. Ingen obehörig person kan se den information som gäller dig.

Logga in

För att kunna använda dig av Mitt Val måste du ha ett användarnamn och lösenord. Dessa får du första gången via vanlig post.

Du måste tillåta javascript för att denna tjänst ska fungera.